14. Västerhamnen Norrboda

Elin Lindqvist
"Under ytan", dukningskonst och blomsterinstallationer