12. Djursten

Christian Colmenius
Måleri blandteknik / abstrakt konstform